top of page
3.jpg

ŘÍZENÉ PROTLAKY

barevna_lista
vrtak
dira

Nabízíme řešení  vašich projektů  bezvýkopovou pokládkou inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody, optické, elektrické i telefonní sítě) horizontálním řízeným vrtáním dle přání a požadavků.

Využití řízených protlaků

protlak_pod_vodnimi_tokem

Vodní toky / mokřady

Překonání vodních toků může být velkou překážkou v úspěšném dokončení projektů. My pro vás podvrtáme řeky, potoky i strouhy ve vámi požadované hloubce.
 

Naše technologie může být snadným řešením, pokud se v trase projektu objeví mokřady, bažiny a podobné špatně výkopovou technikou překonatelné překážky.  

protlak_pod_silnici

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace všeho druhu bývají nejčastější komplikací, kterou pro naše zákazníky řešíme.

 

Vy nám předáte vytyčené stávající inženýrské sítě a my pod dálnice, silnice všech tříd, parkoviště, ale i chodníky přidáme tu vaši.

protlak_pod_zeleznici

  Železniční  infrastruktura

Přechod přes železniční trať se může někdy zkomplikovat i díky aktivnímu rušení signálu trakčním vedením. My jsme vybaveni nejmodernější lokalizační technikou DigiTrak Falcon F5 se speciální sondou fungující i za aktivního rušení.

protlak_pod_parkem

Zeleň

Trasa pokládky vaší sítě se zdá být volná, nikde žádná silnice ani vodní tok. Ale i zeleň je překážkou se kterou je také potřeba počítat. Ať už ve vaší trase řešíte lesní plochu, památný strom, stromovou alej nebo jen keře v parku, umíme je bezpečně podvrtat.  

trida_zeminy

Skála

Ztížené geologické podmínky, kameny, balvany, valouny, skalní podloží si nepřeje v místě svého projektu objevit žádný náš zákazník. Ani tyto situace nás nezaskočí.

 

Jsme vybaveni speciálními originálními vrtným náčiním do každých půdních podmínek. Do těch nejtěžších jdeme s odhodláním vybaveni valivým dlátem určeným do skalních hornin. 

IMG_3437_edited.jpg

Výhody

Rychlost

Bezvýkopová pokládka inženýrských sítí naší technikou je mnohonásobně rychlejší než výkopy..

Moderní technologie a naše dlouholetá praxe umožňují bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí s bezkonkurenční rychlostí.

rizeny_protlak
vermeer_D40x55

Vaše úspora

  • s naší technikou nedojde k porušení stávajících povrchů

  • ušetříte za dopravní značení a dopravní uzávěry

  • provádíme pokládku bez větších omezení průchodnosti komunikace pro chodce i dopravu

  • ušetříte za odvoz zeminy z výkopů a jeho zpětný dovoz + nákup a dovoz zásypných materiálů

Monitoring

  • průběh pilotního vrtu po celou dobu monitorujeme sondou uloženou v pilotní hlavě (víme přesnou pozici i hloubku vrtu v jednotkách cm)

  • jsme schopni se vyhnout veškerým již položeným inženýrským sítím i dalším známým překážkám v trase prováděného podvrtu

  • údaje o hloubce podvrtu a uložení nové inženýrské sítě celou dobu zaznamenáváme a poté předáváme zákazníkovi ve vrtném protokolu

digitrak_falcon_F5

Než kopnete, volejte / pište!

vzdalenost

Vzdálenost až 180 metrů

prumer

Průměr až 550 mm

trida_zeminy

Vrtáme třídy zeminy: 1 – 7

Pro přesnou cenovou nabídku nás kontaktujte. Celková cena protlaku se odvíjí od jeho délky, průměru a třídy zeminy.

Zavolejte, napište na e-mail nebo přes kontaktní formulář níže a rychle se dozvíte cenu protlaku pro vás.

Kontaktní údaje

605 282 734

(Ondřej Popelka)

608 212 788

(Tomáš Popelka)

Kontaktní formulář

DĚKUJEME ZA ZPRÁVU!

Ozveme se co nejdříve s cenovou nabídkou.

bottom of page